Friday, January 11, 2013

திருக்கைலாயம்

திருக்கைலாய தரிசனம்


1)தென் மேற்கு தரிசனம்.2)மான்சரோவரும் திருக்கைலாயமும்
3)வடக்குமுகம்


4)வடக்கு முகம் (பொன்னார் மேனியன்)
5)தெற்கு முகம்6)மேற்குமுகம்
காவாய் கனகத்திரளே போற்றி!
  
கைலைமலையானே போற்றி !! போற்றி!!


No comments:

Post a Comment